La qüestió plantejada en aquest recurs versa sobre el concepte d'activitat professional definit en l'article 1 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, com a element determinant de la subjecció de les companyies que les tinguin per objecte a la disciplina especial que aquest text legal estableix. Les activitats de formació, consultoria i assessorament en el camp de la construcció, l'enginyeria i l'arquitectura no tenen el caràcter d'activitats professionals ja que cap d'aquestes tasques comporta l'exercici de la professió d'arquitecte o enginyer.

Fecha: 
dimecres, 28 abril, 2021