La notificació als confrontants constitueix un tràmit essencial en aquest tipus de procediments: “la participació dels titulars dels predis confrontants a la finca [cuya] cabuda es rectifica revesteix especial importància ja que són els més interessats a vetllar que l'excés de superfície de la finca concernida no es faci a costa, o en perjudici, de les possessions limítrofes.

Fecha: 
dijous, 4 agost, 2022