No havent-hi cap seient contradictori en el Registre administratiu de trànsit, sinó mera absència de matriculació (sent així que es tracta d'una maquina veremadora i un tractor que no sempre i en qualsevol cas estan obligats a ser objecte de matriculació), res no impedeix la inscripció en el Registre de Béns Mobles d'una garantia civil i registral com és la reserva de domini sobre béns mobles que estan en el tràfic jurídic i són identificables per seu nombre de bastidor o xassís.

Fecha: 
dijous, 4 agost, 2022