Mitjançant l'escriptura de la que la qualificació és impugnada es va formalitzar la compravenda d'un habitatge en la planta segona d'un edifici en règim de propietat horitzontal. La registradora suspèn la inscripció sol·licitada perquè en aquesta escriptura no es manifesta si s'ha realitzat o no en la finca transmesa alguna activitat potencialment contaminant del sòl. No cap imposar aquesta declaració en una finca en què hi ha quota de participació sobre el sòl, però no solc pròpiament dit, no és donat fer activitat alguna que serveixi de base per a la declaració de sòl contaminat.

Fecha: 
dimecres, 23 novembre, 2022