L'objecte d'aquest expedient és la qualificació registral d'un decret d'adjudicació dictat en un procediment d'execució directa sobre béns hipotecats en què les finques (que no constitueixen habitatge habitual) van ser adjudicades, per un import inferior a l'50% de la valor de taxació de les mateixes. La doctrina més recent i reiterada de la Direcció General sobre la qüestió plantejada pot sintetitzar-se en la idea, ja expressada i que es transcriu ara de nou, que «cal entendre que la correcta interpretació de l'671 de la Llei d'enjudiciament civil és la que impedeix que l'adjudicació es faci per un valor inferior a l'50% de l' valor de taxació, llevat que hi hagi les garanties que resulten de l'aplicació analògica de l'article 670.4 de la mateixa llei ».

Fecha: 
dijous, 28 novembre, 2019