La legitimació per dissoldre la societat de guanys la tenen els cònjuges i, en cas de defunció, els seus hereus. Les nebodes del marit, si com a hereves del marit adquireixen la meitat dels béns de la societat de guanys que corresponen a aquest, no passa el mateix amb la meitat que correspon a la dona, ja que aquests béns corresponen als nebots de la seva dona, designats per aquesta com a substituts en el seu testament.

Fecha: 
dilluns, 21 març, 2022