L'efecte de tancament total del full social és el mateix tant en el supòsit de baixa provisional en l'Índex d'Entitats com en el de revocació del número d'identificació fiscal, sense perjudici que la pràctica de cadascuna d'aquestes notes marginals així com la seva cancel·lació es practiqui en virtut de títols igualment diferents.

Fecha: 
dimecres, 11 agost, 2021