L'acord pel qual es duu a terme la modificació estatutària en els termes expressats ha estat adoptat en junta general universal per la totalitat dels socis que representen la totalitat del capital social, no cap sinó revocar la nota de qualificació amb estimació del recurs.

Fecha: 
dilluns, 25 juliol, 2022