La inscripció de l'escriptura d'herència que considerem que cal fer, no causa cap perjudici especial a les persones instituïdes hereves en el penúltim testament de la causant, atorgat el 1998, que serien hereves si el darrer testament fos nul per manca de capacitat de la testadora o per defecte formal. Malgrat la inscripció, es manté intacta la seva legitimació per a impugnar el testament

Fecha: 
dimarts, 24 desembre, 2019