En la instància de presentació de comptes anuals d'una societat obligada a verificació comptable i corresponent a l'exercici 2020, ha de fer-se constar, com exigeix el model oficial, el codi que ha de constar en la casella de la sol·licitud és la de l'auditor, persona física o jurídica que hagués verificat els comptes i que figura si escau inscrit al Registre Mercantil com a tal, [cuya] inscripció al Registre oficial d'auditors de comptes ha hagut de verificar el registrador.

Fecha: 
dimecres, 16 febrer, 2022