Ha de complir-se el requisit de legitimació notarial de les firmes amb què les persones titulars dels càrrecs corresponents subscriguin les certificacions d'acords socials que s'incorporin a l'escriptura d'elevació a públic.

Fecha: 
dilluns, 28 març, 2022