La funció de garantia de la realitat de l'augment, així com la d'informació als socis que desenvolupa el balanç, quedaven adequadament complertes, invocant en suport de la seva decisió «la conveniència de salvar la validesa de les actuacions i evitar costos i dilacions considerables, en la mesura en què això sigui possible jurídicament i no resulti perjudici per a cap dels interessats»

Fecha: 
dilluns, 1 agost, 2022