Es resol no practicar la inscripció d'una reducció de capital social per amortització d'accions per manca de desemborsament de dividends passius després de la celebració infructuosa de subhasta notarial dels títols. Considera la registradora que ha de constituir-se la reserva que estableix de la Llei de Societats de Capital per al cas d'amortització d'accions adquirides per la mateixa societat a títol gratuït. Al contrari, el supòsit de fet de l'article 84 de la LSC es limita a establir l'obligatorietat de la reducció de capital davant l'intent fallit de venda.

Fecha: 
dimecres, 28 abril, 2021