Es presenta en el Registre manament, derivat del procediment d'execució hipotecària, en què s'ordena la cancel·lació de l'anotació preventiva d'embargament originat pel mateix procediment. Estant vigents seients de presentació anteriors, el procedent és ajornar o suspendre la qualificació del document presentat posteriorment mentre no es despatxin els títols prèviament presentats, com resulta implícitament del que disposa els articles 111, paràgraf tercer, i 432.2 del Reglament Hipotecari al regular les pròrrogues del seient de presentació.

Fecha: 
dimecres, 23 novembre, 2022