Es denega la cancel·lació per caducitat d'una hipoteca naval, sent que qui sol·licita la cancel·lació no és titular registral del domini del vaixell, (article 142 de la Llei 14/2014, de 24 de juliol, de Navegació Marítima); i, segon, que existeix una novació de la hipoteca, el crèdit garantit amb la hipoteca es va transmetre el 2013 i 2018, cosa que comporta una novació subjectiva que denota que l'acció hipotecària està viva, això que impedeix la cancel·lació per caducitat de conformitat amb el mateix article 142.

Fecha: 
dijous, 21 octubre, 2021