En el present cas, estem davant d'una situació en la qual hi ha quatre persones que tenen en propietat un bé immoble, i una d'elles transmet la seva tercera part indivisa del bé immoble a favor de les altres tres, en escriptura que es qualifica de pública de compravenda, i no sota la figura d'extinció parcial de condomini. L'article 15.1 del Decret 67/2015, de 28 de febrer, estableix de manera obligatòria que les persones transmitents han de lliurar a les adquirents, en el cas que l'edifici estigui obligat a passar la inspecció tècnica, una còpia de l'informe de la inspecció tècnica realitzada i del certificat d'aptitud, la persona adquirent pot exonerar la persona transmetent de manera expressa de la obligació de lliurar aquests documents en l'acte de transmissió. En el cas present, sigui quina sigui la qualificació jurídica del negoci que comporta l'increment de la quota dels comuners, sembla clar que no entra a la comunitat cap tercera persona que fins llavors fos aliena, per la qual cosa no és admissible que s'exigeixi la documentació de referència o l'exoneració formal d'aportar-la.

Fecha: 
dimecres, 8 maig, 2019