En el cas objecte d'aquest expedient es presenta en el Registre un manament judicial mitjançant el qual se sol·licita una anotació preventiva d'embargament en procediment seguit per una comunitat de propietaris contra el possible hereu de la titular registral. No estem davant el supòsit de deutes propis de l'hereu, sinó davant d'un supòsit de deutes de l'herència jacent de el causant de manera que, per poder considerar-se complert el tracte successiu, serà suficient que s'acrediti, en el manament, que s'ha emplaçat a algun dels possibles cridats a l'herència, el que s'ha produït en aquest cas.

Fecha: 
dimarts, 10 desembre, 2019