El registrador qüestiona la redacció d'uns estatuts aprovats pel Reial decret 421/215, per estar redactat en plural l'epígraf de l'article 8 «òrgans col·legiats», per acabar inscrivint la constitució, en els termes que resulten de la diligència d'esmena «òrgans socials», però que segueixen redactats en plural. Ha de revocar-se el defecte, ja que en l'escriptura s'han limitat a reproduir literalment el model d'estatuts-tipus, aprovat pel Reial decret 421/2015, i no incloure aquests articles cap camp dels denominats com variables.

Fecha: 
dimecres, 5 maig, 2021