El registrador ha d'aplicar el criteri legal d'imputació establert a l'article 1174 del Codi civil per reflectir a l'assentament registral la distribució del preu el pagament del qual és ajornat entre les tres finques venudes

Fecha: 
dimecres, 10 agost, 2022