El recurrent sol·licita certificació literal de dues vendes, en què es faci constar expressament el preu de les transmissions. El registrador, com a responsable del Registre i en l'exercici de la seva funció pública, controla la finalitat, contingut i ús del tractament de les dades personals, havent de decidir, cas per cas, si escau incloure el preu de la transmissió d'un immoble en la publicitat registral. En el cas de la transmissió el preu de venda reflecteix una dada sensible, com és la capacitat econòmica dels compradors, que no pot incloure's en cap de les excepcions a la normativa de protecció de dades.

Fecha: 
dimarts, 9 agost, 2022