Comunidades Autónomas

ORDRE de 20 de març de 2000, per la qual s’aproven i es publiquen els documents d’autoliquidació 620 i 622 de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats corresponents a la transmissió de vehicles usatsORDRE de 20 de març de 2000, per la qual s’aproven i es publiquen els documents d’autoliquidació 620 i 622 de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats corresponents a la transmissió de vehicles usats.

Fecha: 
divendres, 24 març, 2000

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2000, per la qual s’autoritza la liquidació i recaptació de l’impost de transmissions patrimonials meritat com a conseqüència de la transmissió de vehicles automòbils de segona mà mitjançant procediments telemàtics, Internet i finestretes d’entitats col·laboradoresRESOLUCIÓ de 20 de març de 2000, per la qual s’autoritza la liquidació i recaptació de l’impost de transmissions patrimonials meritat com a conseqüència de la transmissió de vehicles automòbils de segona mà mitjançant procediments telemàtics, Internet i finestretes d’entitats col·laboradores.

Fecha: 
divendres, 24 març, 2000

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2000, per la qual es disposa la publicació dels criteris que informen el Pla general d’inspecció per a l’any 2000.RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2000, per la qual es disposa la publicació dels criteris que informen el Pla general d’inspecció per a l’any 2000.

Vist el que disposa l’article 26 de la Llei de l’Estat 1/1998, de 26 de febrer, de drets i garanties dels contribuents,

Resolc:

Disposar la publicació al DOGC dels criteris que informen el Pla general d’inspecció de la Generalitat de Catalunya per a 2000.

Fecha: 
divendres, 25 febrer, 2000

Ley 18/1999, de 31 de diciembre, de Medidas Presupuestarías, Administrativas y Fiscales.PRINCIPADO DE ASTURIASLey 18/1999, de 31 de diciembre, de Medidas Presupuestarías, Administrativas y Fiscales.EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIASSea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía para Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.

Fecha: 
dimecres, 9 febrer, 2000

Ley 18/1999, de 31 de diciembre, de Medidas Presupuestarías, Administrativas y Fiscales.PRINCIPADO DE ASTURIASLey 18/1999, de 31 de diciembre, de Medidas Presupuestarías, Administrativas y Fiscales.EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIASSea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía para Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.

Fecha: 
dimecres, 9 febrer, 2000

Pàgines