És objecte d'aquest expedient decidir si és aplicable el règim d'imprescriptibilitat de l'acció per exigir el restabliment de la legalitat urbanística infringida a una obra nova que s'ubica en sòl no urbanitzable d'especial protecció, de la Comunitat Autònoma Valenciana. Ha de confirmar-se la qualificació de la registradora, llevat que resulti acreditat per certificació de l'Ajuntament, com a òrgan competent en matèria de disciplina urbanística, que l'obra es troba consolidada i no subjecta a acció de restabliment de legalitat.

Fecha: 
dimarts, 29 novembre, 2022