Sol·licitud d'expedient matrimonial

¿Com tramitar un expedient matrimonial??

Es pot sol·licitar personant-se en el Col·legi, però també és possible fer-ho per correu electrònic.

Per dur a terme l'assignació de notari competent per a la tramitació d'expedient matrimonial, ha de remetre el formulari que trobarà més avall, degudament emplenat, adjuntant fotocòpies de (DNI / PASAPORT / NIE), i certificat d'empadronament del contraent on s'ha de tramitar l'expedient i que és imprescindible per determinar la competència notarial.

Important: enviar la documentació en format pdf, i no com a fotografies.

Tota la documentació haurà de ser enviada per correu electrònic a expedientematrimonial@catalunya.notariado.org

Un cop rebuda es comunicarà per correu electrònic, nom i direcció del notari que els hi hagi correspost.

La tramitació de l'expedient matrimonial té un cost derivat de l'actuació notarial, subjecte a l'aranzel, del qual pot informar-se a la notaria assignada.

Per més informació poden dirigir-se al Servei d'Atenció al Usuari sau@catalunya.notariado.org