Memòria Anual

En aquest apartat es trobaran, de manera actualitzada, les memòries de l'Arxiu.

Agrupada en quatre apartats, seguint les funcions principals de qualsevol centre d'arxiu, recull l'activitat duta a terme sobre cadascuna d'elles: recepció o ingressos de fons; conservació en el triple vessant de preservació, restauració i reproducció; organització i tractament, igualment en el seu triple vessant de classificació, ordenació i descripció, i, finalment, comunicació i difusió dels fons.

Memòria 2019

Memòria 2018

Memòria 2017

Pàgines