El 56% de les persones col·legiades a Catalunya són dones, segons l'estudi "Les dones parlen" realitzat per l'Associació Intercol·legial i presentat al Col·legi Notarial de Catalunya