Conferència que pronunciarà la SRA. ANA FERNÁNDEZ-TRESGUERRES, Notària de Madrid. Lletrada Adscrita a la Direcció General dels Registres i del Notariat. Sobre el tema: LA COOPERACIÓ JURÍDICA INTERNACIONAL EN LA PRÀCTICA NOTARIAL.

Fecha: 
dimecres, 27 setembre, 2017